Veterinarska ambulanta Opovo: Zapaljenje spoljašnjeg ušnog kanala kod pasa

27/07/2022

u OGLASI

Zapaljenje spoljašnjeg ušnog kanala kod pasa

Opovo, 27. jul 2022
Zapaljenje spoljašnjeg uha pasa -Otititis externa, jedno je od najšešćih oboljenja pasa koje se javlja prvenstveno u letnjem periodu.

Oboljevaju pre svega psi sa dugim, oborenim ušima koje su obrasle dugom i gustom dlakom, kao što su Koker španijel, Američki koker španijel, Bobtejl, Komodor, Puli, Maltezer, sve vrste pudlica i dr. Anatomski položaj ušnog kanala i ušne školjke, preterano lučenje ušne masti, slabija ventilacija, dovode do zadržavanja sekreta u kanalu i u mnogome doprinose pojavi zapaljenskog procesa.

Uzročnici zapaljenja mogu biti bakterije, gljivice, paraziti poput šugarca ili demodexa, strani predmeti, prašina, klasje, pleva, slama, travčice od kojih najčešće popino prase.

Bolestan pas češe obolelo uho šapama ili o druge predmete pa i o pod, uznemiren je, uplašen, cvili, okreće glavu na jednu stranu ili često vrti glavu. Sve su to simptomi koji dovode vlasnika i psa kod veterinara koji otoskopskim pregledom uspostavlja dijagnozu. Kod zapaljenja, ušni kanal je otečen i crven, zaprljan ušnim sekretom koji može biti gnojav, krvav, serozno – mukozan i slično. Na samoj ušnoj školjki zapaža se crvenilo, otok i bol.

Lečenje započinje detaljnim čišćenjem okoline ušnog kanala, ušne školjke i samog ušnog kanala od nagomilanog sekreta,stvrnutog cerumena, uklanja se eventualno prisutno strano telo. Posle čišćenja, na obolela mesta i u ušni kanal stavljaju se odgovarajuća  lekovita sredstva koja se nalaze u vidu rastvora ili masti, u trajanju od 10 dana, a ako je došlo do gnojne upale primenjuje se parenteralna antibiotska terapija.Posle završene kure lečenja treba izvršiti kontrolni otoskopski pregled.

Preporuka vlasnicima, naročito osetljivih rasa pasa, je da povremeno upotrebljavaju sredstva za održavanje higijene ušiju, sačuvaju pse od dolaska u dodir sa stranim telima, obrate pažnju na pojavu neželjenih simptoma i na vreme se obrate veterinaru.

                                                                                                                   M.M.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Javni poziv za prezentaciju  urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21...

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

OPOVO, 24. maj 2024 Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova, kao i bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zaključite neko od...

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Neradni dani tokom predstojećih praznika OPOVO, 24. april 2024 – Brantner otpadna privreda obaveštava građane i korisnike svojih usluga da tokom predstojećih praznika neće raditi: SREDA – 01.05.2024 ČETVRTAK – 02.05.2024 PETAK – 03.05.2024 PONEDELJAK –...

najnovije

najčitanije