1

Opštinska uprava Opovo: Javni pozivi za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini

Javni pozivi za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini

OPOVO, 22. jun 2022 – Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljištaopštine opštine Opovo raspisala je Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Opovo za 2023. godinu (ceo tekst javnog poziva: https://opovo.org.rs/javni-poziv-za-dokazivanje-prava-preceg-zakupa-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini-na-teritoriji-opstine-opovo-za-2023-godinu/ ) i Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Opovo za 2023. godinu (ceo tekst javnog poziva: https://opovo.org.rs/javni-poziv-za-ostvarivanje-prava-koriscenja-bez-placanja-naknade-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini-na-teritoriji-opstine-opovo-za-2023-godinu/ )

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Opovo, Opovo, Ulica Borisa Kidriča, br.10, ili sa sajta www.opovo.org.rs.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2022. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnom pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva poljoprivredne infrastrukture za 2023. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva za 2023. godinu“ ili „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2023. godinu“, za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriji opštine Opovo, na adresu: Opštinska uprava opštine Opovo, Ulica Borisa Kidriča, br.10. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dragana Antić, telefon: 013/681-030, email:[email protected] ili lično u prostorijama Opštinske uprave opštine Opovo, Opovo, Ulica Borisa Kidriča, br.10.