1

Skupština opštine Opovo: Najava 19. sednice lokalnog parlamenta

Najava 19. sednice lokalnog parlamenta

OPOVO, 19. jun 2022 – Predsednik Skupštine opštine Opovo nenad Josić zakazao je 19. sednicu Skupštine opštine Opovo u utorak, 21. juna.

Na dnevnom redu je osam tačaka.

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Bambi“ Opovo;

2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Opštinske narodne biblioteke Opovo;

3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju direktora Opštinske narodne biblioteke Opovo;

4. Predlog Odluke o obustavljanju postupka javnog konkursa za imenovanje direktora JP „Mladost“ Opovo;

5. Predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora JP „Mladost“ Opovo;

6. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Mladost“ Opovo;

7. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Bambi“ Opovo i Plan rada direktora ustanove za radnu 2021/2022. godinu;

8. Odbornička pitanja.