1

Privredni forum – Opovo 2022: Lokalna samouprava po meri privrede (video)

Lokalna samouprava po meri privrede

OPOVO, 10. jun 2022 – U organizaciji Opštinske uprave Opovo, u velikoj sali kulturnog centra održan je Privredni forum Opovo 2022 – Lokalna samouprava po meri privrede.

Na forumu su učestvovali privrednici sa teritorije Opštine Opovo kojima su predstavnici Odeljenja za privredu i finansije, lokalne poreske administracije i Odeljenja za urbanizam i imovinsko – pravne odnose Opštinske uprave Opovo, Fonda za razvoj AP Vojvodine i Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Pančevo, predstavili prezentacije iz svojih oblasti i aktuelne konkurse, a koji se odnose na delatnosti i funkcionisanje privrednika.

Na početku foruma uvodnu reč je imala načelnica Opštinske uprave Opovo Ankica Jožika, koja je prisutne upoznala sa agendom foruma, skupu se obratila i direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Pančevo Jelena Šinik, a prisutne je pozdravio predsednik opštine Miloš Markov, koji je istakao značaj privrednika i privrednog preduzetništva za razvoj naše opštine. Takođe, Markov naglašava da je lokalna samouprava pre svega servis građana, a samim tim i privrednika.

Prezenteri Opštinske uprave Opovo su govorili o nadležnostima Opštinske uprave Opovo u postupcima koji se odnose na privredne subjekte, postupcima pred lokalnom poreskom administracijom, postupcima pred Agencijom za privredne registre, e – fakturama, neizgrađenom građevinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Opovo – postupcima otuđenja, postupcima pribavljanja građevinske dozvole za gradnju kroz CEOP, naknadama sa akcentom na doprinos za uređenje građevinskog zemljišta i programu energetske sanacije kuća i stanova na teritoriji Opštine Opovo – konkurs za pravna lica (izvođače radova).

Predstavnici Fonda za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine i Nacionalne službe za zapošljavanje prezentovali su svoje konkurse.

Nakon prezentacija i izlaganja usledila je interaktivna diskusija sa prisutnim privrednicima.