1

Rekonstrukcija vodovoda: Potisan ugovor za projekat sanacije čvorišta vodovodne mreže u Sakulama (video)

Potisan ugovor za projekat sanacije čvorišta vodovodne mreže u Sakulama

NOVI SAD, 12. maj 2022 – Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas 45 ugovora predstavnicima 31 lokalne samouprave o sufinansiranju izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije, i za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Reč je o ugovorima čija je ukupna vrednost milijardu i 227 miliona dinara, od čega je Pokrajinska vlada opredelila gotovo 794 miliona, a ostatak lokalne samouprave.

„Udružujući se sa lokalnim samoupravama, uložićemo znatna sredstva u ove važne projekte koji će dovesti pijaću vodu u domaćinstva i industrijske zone, te omogućiti bezbedno odvođenje i prečišćavanje fekalnih voda, kao i uređenje atarskih puteva. Snabdevanje vodom u Vojvodini jedno je od najsloženijih pitanja na kojem ćemo u godinama pred nama raditi još više, kako na rekonstrukciji bunara u manjim sredinama, tako i na izgradnji novih i obnovi postojećih postrojenja u većim sredinama“, rekao je predsednik Mirović.

Opština Opovo je aplicirala u oblasti rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini za projekat „Sanacija čvorišta postojeće vodovodne mreže u naselju Sakule – Faza I“.

Predsednik opštine Opovo Miloš Markov ističe značaj ovog projekta za Sakule kao preduslov za buduću zamenu starih vodovodnih cevi.

„Mi kao lokalna samouprava i prethodnih godina imali smo kontinuitet u rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže. S obzirom da smo Opovo prošle godine zaokružili na preko 70% nove vodovodne mreže, ove godine smo iz budžeta izdvojili veća sredstva za sufinansiranje i aplicirali kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i podržani za projekat sanacije čvorišta u naseljenom mestu Sakule.

Ja moram da podsetim da je u Sakulama 100% stara vodovodna mreža. Dakle mi imamo transfer vode koji je dobar do Sakula ali onda imamo azbestnu vodovodnu mrežu koja decenijama unazad nije menjana. Tu su nam i gubici veliki što se tiče vode, ta mreža je dotrajala i vreme je da se zameni. Zbog toga smo ove godine izdvojili i više sredstava iz budžeta lokalne samouprave gde mi ovaj projekat sufinansiramo sa oko 11 miliona, a sa 20 miliona dinara smo podržani od Pokrajinskog sekretarijata. Cilj je da se u kompletnom mestu Sakule izvrši sanacija čvorišta kao prvi uslov za početak rekonstrukcije vodovodne mreže ali na nivou celog naseljenog mesta. To če nam biti jedan od prioriteta u narednom periodu“, izjavio je Markov nakon potpisivanja ugovora.

Rok za realizaciju projekta je 30. novembar 2022. godine.