1

Inspekcija za zaštitu životne sredine: Počelo biološko suzbijanje larvi komaraca

Počelo biološko suzbijanje larvi komaraca

OPOVO, 12. maj 2022 – Najbolje vreme za početak suzbijanja komaraca je kada su u stadijumu larve i kada je pregledom staništa utvrđeno da su larve dostigle kritičan broj. Ovo je efikasan način za smanjenje broja i kontrolu populacije odraslih formi komaraca.

Na teritoriji opštine Opovo tretman obuhvata staništa – priobalje reke Tamiš, izlive, kanale, jezera i bare i sprovodi se sa zemlje na 100 ha i avio tretmanom na 150 ha.

Biološki preparati koji su registrovani u Srbiji za suzbijanje larvi komaraca kao aktivnu materiju sadrže Bacillus thuringiensis var. israelensis koji deluje u digestivnom traktu larvi i one uginjavaju, dok na ostale organizme ispoljava minimalan efekat. Za tretman sa zemlje koristi se LARVASTOP ZG i PIRIPROX ZG u koncentraciji  6 kg/ha, a za tretman iz vazduha VectoBac WG 0,25 kg/ha.

Drugi ovosezonski tretman sa zemlje najavljen je za 13. maja od 8:00 časova, a prvi tretman iz aviona za period od 16 – 21. maja u zavisnosti od vremenskih prilika i sa početkom od 6:00 časova, a  dalje će se sprovoditi u skladu sa situacijom na terenu.

Biološko suzbijanje larvi komaraca na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a izvršilac je „Eko-san plus“ d.o.o. (MM)