1

Opštinska uprava Opovo: Jačanje svesti građana u oblasti odgovornog vlasništva pasa

Jačanje svesti građana u oblasti odgovornog vlasništva pasa

Opovo 9. maj 2022
U okviru Projekata „Jačanja sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ finansiranog od strane Evropske unije izrađeni su Nacionalna strategija za upravljanje populacijom pasa i Akcioni plan za implementaciju Nacionalne strategije.

Radna grupa koju si činili inostrani i domaći stručnjaci među kojima i predstavnica opštine Opovo, uložila je  dvogodišnji zajednički rad u izradi ovih najznačajnijih dokumenta u ovoj oblasti u Republici Srbiji.

Sastavni deo naših napora u rešavanju problema napuštenih pasa na lokalnom nivou je još jedan, verujem najznačajniji alat, jačanje svesti  građana u oblasti odgovornog vlasništva pasa. Ovoj kampanji pridružile su se škole u svim naseljenim mestima opštine Opovo i zvanična veterinarska služba.

Kroz dostupne ilustrovane brošure: Udomi psa, usreći sebe i njega, Moj pas, moja odgovornost, Odgovorno vlasništvo i Napušten pas, prijatelj za vas, školarci i svi zainteresovani građani mogu se upoznati sa svim značajnim pitanjima koja se odnose na ktretanje, obeležavanje i registraciju pasa,sprečavanje reprodukcije sterilisanjem pasa , potrebnu veterinarsku negu pasa, sprečavanje ujeda i ponašanju prema nepoznatom psu, šta uraditi ako ste izgubili psa, koje su posledice napuštanja , koje su zakonske obaveze ako imate psa, koje su prednosti usvajanja odraslih pasa kao i saveti o svakodnevnim potebama životinja, saveti za čuvanje srećnih pasa.

Put za rešavanje problema napuštenih pasa je zajednički, da udružimo odgovornost, ljubav, iskustvo i stručni pristup i pružimo svakom psu ono što mu je potrebno.