1

Brantner otpadna privreda: Prikupljanje pet ambalaže u subotu

Prikupljanje pet ambalaže u subotu

U subotu 7. maja sprovodi se prikupljanje pet ambalaže u sva četiri naseljena mesta Opštine Opovo. Pripremite džakove sa pet ambalažom koje će terenske ekipe Brantnera pokupiti ispred vaših kuća.