1

Skupština opštine Opovo: Održana 17. sednica lokalnog parlamenta

Održana 17. sednica lokalnog parlamenta

OPOVO, 5. maj 2022 – Na 17. sednici Skupštine opštine Opovo razmatrano je i usvojeno osam tačaka dnevnog reda.

Na ličnu inicijativu dužnosti sekretara Opštinske izborne komisije opštine Opovo razrešena je Jelena Petrović.

Predlogom Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Opovo za 2022. godinu sredstva iz budžetskog fonda se koriste za finansiranje i unapređenje životne sredine po prethodno pribavljenoj saglasnosti resornog Ministarstva o nameni korišćenja sredstava. Prema ovom programu sredstva iz budžestkog fonda koristitiće se za uklanjanje ambrozije, čišćenje i saniranje javnih površina (divljih deponija), očuvanja i unapređenja zelenila na javnim površinama i organizovanja akcija, manifestacija, izrada publikacija i drugog edukativnog materijala.

Usvojen je Izveštaj o radu Opštinske uprave Opovo za 2021. godinu, Predlog Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022. godinu i Polugodišnji izveštaj o radu Predškolske ustanove „Bambi“ Opovo i Izveštaj o radu direktora ustanove za radnu 2021/22. godinu.

Takođe usvojen je Izveštaj o radu Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2021. godinu. Opštinska narodna biblioteka Opovo je tokom 2021. godine prinovila 1147 novih knjiga, tako da je ukupan broj knjiga u fondu biblioteke sada 67.868. Broj izdatih knjiga u prošloj godini je 16.071.

Pored bibliotekarske delatnosti, opovačka kulturna ustanova je tokom 2021. godine organizovala 10 bioskopskih projekcija, 11 pozorišnih predstava, pet koncerata, 12 izložbi, dve kreativne radionice i sedam manifestacija. U okviru izdavačke delatnosti štampana je jedna monografija, 12 kataloga i 12 plakata.