1

Lokalna samouprava: Najava 17. sednice Skupštine opštine Opovo

Najava 17. sednice Skupštine opštine Opovo

OPOVO, 3. maj 2022 – Zamenik predsednika Skupštine opštine Opovo Dragan Ugrinov zakazao je 17.  sednicu lokalnog parlamenta za 5. maj. Na dnevnom redu je osam tačaka:

1. Rešenje o razrešenju sekretara Opštinske izborne komisije opštine Opovo u stalnom sastavu;

2. Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Opovo za 2022. godinu;

3. Predlog programa korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa opštine Opovo za 2022. godinu;

4. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opovo za 2021. godinu;

5. Predlog Godišnjeg Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Opovo za 2022. godinu;

6. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2021. godinu;

7. Razmatranje polugodišnjeg Izveštaja o radu PU „Bambi“ Opovo i Izveštaja o radu direktora ustanove za radnu 2021/22 godinu;

8. Odbornička pitanja.