1

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede: javni konkursi za dodelu kredita poljoprivrednicima

Javni konkursi za dodelu kredita poljoprivrednicima

NOVI SAD, 30. april 2022 – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede je raspisao više javnih kokursa za dodelu kredita poljoprivrednicima. Između ostalog krediti su namenjeni za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do 5 hekatara, zatim za izgradnju objekata i nabavke opreme za skladištenje žitarica, voća, povrća, nabavku sistema protivgradne zaštite, pčelinjih rojeva, opreme za stočarske farme, poljoprivredne mehanizacije i drugo.

Za nabavku zemljišta odobreni krediti će imati kamatnu stopu od 1%, potrebno je da vlastito učešće bude 20% a maksimalan iznos je 40.000 EUR, a isti uslovi važe i za kredite za nabavku opreme i izgradnju objeka za skladištenje. Pod tim uslovima se mogu dobiti i krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, a svi raspisani konkursi su otvoreni do 31. maja 2022. godine.

Pravo konkurisanja imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.Krediti će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine – navodi se u pozivu.

Tekstovi konkursa i prijave na linku: http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/

KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2022 godini

KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2022. godini

KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2022 godini

KONKURS za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini