1

Ekologija: Pošumljavanje sanirane deponije Jer (video)

Pošumljavanje sanirane deponije Jer

SEFKERIN, 29. april 2022 – U finalnoj fazi sanacije divlje deponije Jer u Sefkerinu organizovana je ekološka akcija sakupljanja sitnog otpada koji je preostao nakon čišćenja buldožerima i sadnje sibirskog bresta.

U pitanju je jedna od najvećih divljih deponija na teritoriji naše opštine koja se nalazila neposredno uz naselje, prekrila atarski put i permanentno se širila na kultivisane površine.

Predsednik opštine Miloš Markov istakao je značj svesti o zaštiti životne sredine, zahvalio se volonterima na odzivu i izrazio nadu da će ovaj prostor pošumljavanjem dobiti parkovski izgled.

„Danas imate priliku da vidite radnu akciju kojom na simboličan način okončavamo projekat sanacije divljeg smetlišta koje je ovde bilo. Ovaj projekat smo radili pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine uz sredstva lokalne samouprave. Ovde je bila i rupa, a deponija je bila toliko velika da je atarski put bio potpuno deformisan tako da su poljoprivrednici izbegavajući deponiju morali da se kreću preko njiva, tako da smo imali višestruku štetu. Uspeli smo ovu deponiju u potpunosti da saniramo, a pored toga, sada sakupljamo onaj najsitniji otpad koji je ostao i posadimo sadnice sibirskog bresta. Došli su aktivisti, koji su pre svega iz redova javnog sektora, iz redova lokalne samouprave, Predškolske ustanove, Crvenog krsta i ostalih javnih ustanova i ja im se ovom prilikom zahvaljujem. Na ovaj naćin želimo da pokažemo da na mestu gde je bila divlja deponija možemo napraviti zelenu površinu, posaditi drveće i napraviti jedan mali park“, izjavio je Markov.

U akciji je učestvovalo tridesetak volontera koji su posadili 150 sadnica sibirskog bresta.