1

Opštinska uprava Opovo: Radionica u okviru izrade Plana razvoja Opštine Opovo 2022 – 2028

Radionica u okviru izrade Plana razvoja Opštine Opovo 2022 – 2028

OPOVO, 28. april 2022 – U maloj sali Kulturnog centra Opovo, održana je prva radionica u okviru procesa izrade Plana razvoja Opštine Opovo 2022-2028, kao krovnog planskog dokumenta, koji će ustanoviti i utvrditi razvojni put u narednom periodu od sedam godina.

Pre početka rada prisutne moderatore i učesnike radionice pozdravio je predsednik opštine Miloš Markov koji je istakao značaj ovog projekta.

Ovaj najvažniji segment planiranja je aktivnost koja se finansira u okviru projekta koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, pod nazivom „Lokalna samouprava za 21. vek“. Projekat podržava Vlada Švajcarske a partneri su Republički sekretarijat za javne politike i Stalna konferencija gradova i opština, dok je realizacija posla poverena Centru za upravljanje razvojem doo iz Novog Sada i njihovom ekspertskom timu.

Na održanoj radionici, učestvovale su tri tematske radne grupe, koje su sa ekspertima radile na izradi SWOT analize i definisanju prioritetnih problema, koristeći alat „drvo problema“. U narednog periodu, organizovaće se radionica za definisanje prioritetnih ciljeva i vizije Opštine Opovo.