Skupština opštine Opovo: Imenovana Opštinska izborna komisija, Markov podneo izveštaj o radu za 2021. godinu

11/02/2022

Imenovana Opštinska izborna komisija, Markov podneo izveštaj o radu za 2021. godinu

OPOVO, 11. februar 2022 – Na 16. sednici Skupštine opštine Opovo, odbornici su usvojili sve tačke dnevnog reda.

Nakon prestanka mandata dosadašnjih članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Mladost“ Opovo, kao predstavnici osnivača, za novog predsednika imenovan je diplomirani inženjer mašinstva iz Barande Bojan Grbić, dok je za člana Nadzornog odbora imenovana diplomirani pejzažni arhitekta iz Sefkerina Nataša Bugarin.

Odbornici su usvojili Odluku o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije Opštine Opovo u stalnom sastavu, a na predloge odborničkih grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, „Za naše Opovo“ i „samostalnog odbornika u SO Opovo“, u stalni sastav Opštinske izborne komisije Opštine Opovo imenovani su: Nataša Vodeničar, dipl. pravnik (predsednik), Radmila Maksimović, dipl. pravnik (zamenik predsednika), Jasmina četnik (član), Nikoleta Spasić (zamenik člana), Ivana Vlah (član) Violeta Lekić (zamenik člana), Saša Cvrkota (član), Saša Jovanov (zamenik člana), Dragana Antić (član), Jovana Vakareskov (zamenik člana), Aleksandar Spasojević (član), Sava Lekić (zamenik člana), Đoka Jovanov (član), Borka Ivanović (zamenik člana). Za sekretara je imenovana Jelena Petrović, dipl. pravnik i Ankica Jožika, dipl. pravnik.

U izveštaju rada predsednika opštine i Opštinskog veća Opštine Opovo za 2021. godinu, istaknuto je da su aktivnosti bile usmerene na obezbeđivanje uslova za redovno funkcionisanje lokalne samouprave, kao i na izvršavanje zadataka iz nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom opštine i da su se sve aktivnosti u oblasti finansija i budžetskog sistema odvijale u skladu sa zakonskim propisima.

Zbog promena u ostavrivanju planiranih prihoda i potreba drugačijeg struktuiranja izvršavanja rashoda, u tri navrata je vršen rebalans budžeta.

U oblasti društvene brige o deci izdvojena su značajna sredstva za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata, regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za drugo dete po upisu i za treće dete po redu rođenja i za poklon pakete za novorođenu decu.

Odlukom Opštinskog veća je za 125 učenika srednjih škola i  22 studenta  koji sa područja opštine putuju u srednje škole i na fakultet, regresirana cena mesečnih karata.

U oblasti socijalne zaštite obezbeđeno je normalno funkcionisanje ustanova socijalne zaštite – Centra za socijalni rad.

Sredstva namenjena za finansiranje udruženja i nevladinih organizacija usmeravana su po programskom principu. To znači da su sredstva raspodeljena na osnovu učešća na konkursu i prihvaćenih projekata od opšteg značaja za našu opštinu. Sredstva po ovom konkursu dobilo je 21 organizacija, koje su bile u obavezi da Opštinskom veću dostave izveštaje o utrošku sredstava.

Sredstva namenjena za finansiranje informativnih sadržaja iz oblasti javnog informisanja usmeravana su po programskom principu. To znači da su sredstva raspodeljena na osnovu učešća na konkursu i prihvaćenih projekata. Sredstva po ovom konkursu dobilo je 12 organizacije, koje su bile u obavezi da Opštinskom veću dostave izveštaje o utrošku sredstava.

Sredstva namenjena za finansiranje Crkava i verskih zajednica usmeravana su po programskom principu. To znači da su sredstva raspodeljena na osnovu učešća na konkursu i prihvaćenih projekata. Sredstva po ovom konkursu dobilo je 5 Crkvenih opština, koje su bile u obavezi da Opštinskom veću dostave izveštaje o utrošku sredstava.

Aktivnosti u oblasti sporta su realizovane u okvirima usvojenih programa, a raspodela sredstava za programske aktivnosti vršena je prema Programu Sportskog saveza, na osnovu kojeg je Opštinsko veće donelo odluku o raspodeli sredstava.

Opštinsko veće je obezbedilo nagrade za najboljeg učenika i studenta za školsku 2020/2021 godinu.

Iz opštinskog budžeta su obezbeđena sredstava za realizaciju Programa zaštite životne sredine.

Iz sredstava budžeta AP Vojvodine i resornih Ministarstava su obezbeđena  i transferisana  sredstva za realizaciju raznih projekata i to:

– dogradnja školskog objekta PU „Bambi“ u Sefkerinu

– radovi na adaptaciji kotlarnice u Oš „ Dositej Obradović“ i kotlarnice u PU „ Bambi“ Opovo

– rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici 2. oktobra u Opovu

– radovi na uređenju atarskih puteva

– izgradnja mini pič terena u Sefkerinu

– izrada projektno tehničke dokumentacije za uspostavljanje solarnog javnog osvetljenja na pešačko biciklističkoj stazi Opovo- Baranda i solarnog javnog osvetljenja grobalja na teritoriji opštine

– usluge ličnog pratioca deteta

– radovi na pošumljavanju u cilj zaštite i očuvanja predeonog biodiverziteta

– izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju fiskulturne sale Oš „ Dositej Obradović“ Opovo

– izrada Strategije lokalnog održivog razvoja

– uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom KO Baranda

– regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata

– osnaživanje Kancelarije za mlade i izada novog Akcionog plana za mlade opštine Opovo 2022-2025.

– projekat „ Sa mladima do održivog razvoja u opštini Opovo“

– projekat „ Međusektorskom saradnjom do posla za mlade u opštini Opovo“

– sanacija divljih deponija

– javni radovi

– finalizacija u izgradnji lokalnog puta Opovo – Debeljača faze XI – XIII

Do kraja godine doneta je 23 odluka o davanju u zakup 198.8924 ha poljoprivrednog  zemljišta a proces izdavanja u zakup ostatka poljoprivrednog zemljišta nastaviće se u 2022. godini.

Kabinet predsednika imao je u radu 144 predmeta. U okviru projekta „Otvorena vrata“ kroz Kabinet predsednika opštine prošlo je 168 građana, koji su se zahtevima za pomoć obratili predsedniku opštine. Rešeno je 75% od ukupnog broja podnetih zahteva.

Na kraju sednice usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Opovo za 2021. godinu.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Odloženo prskanje komaraca za sledeću sedmicu

Odloženo prskanje komaraca za sledeću sedmicu

OPOVO, 19. Jun 2024 Opština Opovo obaveštava građane da je  planiran tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje  planiran za četvrtak 20.06.2024. godine odložen za sledeću nedelju. Razlog odlaganja je previše visoka temperatura i tretman ne bi...

najnovije

najčitanije