1

Ministarstvo prosvete: Podnošenje zahteva za upis prvaka počinje 1. februara

Podnošenje zahteva za upis prvaka počinje 1. februara

BEOGRAD, 25. januara (Tanjug) – Podnošenje zahteva izabranoj školi za upis dece u prvi razred počinje 1. februara.
U Ministarstvu prosvete kažu za Tanjug da je škola dužna da upiše svako dete sa područja škole.
Takođe, navode da škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima škole.
Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.
Za prijavu deteta na uvid se podnosi važeća lična karta, sa adresom roditelja ili staratelja, kao i rešenje o starateljstvu za decu pod starateljstvom