Inspekcija za zaštitu životne sredine: Problem divljih deponija najizraženiji u Sefkerinu

24/11/2021

Problem divljih deponija najizraženiji u Sefkerinu

OPOVO, 24. novembar 2021 – Drugi put u toku ove godine iz budžeta Opštine Opovo izdvojena su sredstva i sprovodi se čišćenje divljih deponija. U toku je uklanjanje otpada sa deponije „Jer“ u Sefkerinu, deponije kod groblja i na delu katastarske parcele br. 4546 k.o. Sefkerin, duž atarskog puta iza stovarišta. U Opovu to je deponija na kraju ulice I.L.Ribara koja se nalazi na delu katastarske parcele 4202 k.o. Opovo. U pitanju su deponije koje su očišćene pre samo 4 meseca, ali  su se ponovo  formirale zato što se nastavilo sa nesavesnim i nekontrolisanim odlaganjem otpada.

Na datim lokacijama, pored inertnog, građevinskog i biorazgradivog otpada, nalazi se velika količina mešovitog komunalnog otpada iz domaćinstva, plastične kese , PET ambalaža i kabasti otpad.

Sistem upravljanja otpadom u opštini Opovo na zadovoljavajući način je rešen i godinama uspešno funkcioniše po ugovoru sa „Brantner otpadna privreda“ d.o.o. Delimično je uspostavljena  primarna selekcija i razdajanje otpada, tako da se plastična, PET ambalaža može razdojiti od ostalog otpada i „Brantner“ je odnosi jedanput mesečno. Kabasti otpad se prikuplja i odvozi dva puta godišnje. Formirana su i „zelena ostrva“ sa mogućnošću razvrstavanja i odlaganja otpada u posebne kontejnere papir – karton, staklo i krajnji otpad, koji nije zaživeo.

Jasno je da ako se odgovorno  odnosimo prema otpadu koji stvaramo i odlažemo ga tamo gde mu je mesto, neće dolaziti do formiranja divljih deponija. I jasno je da isti ljudi na ista mesta odvoze uporno otpad iz svojih domaćinstava, bez obzira što jednostavniji način postoji, da se ubaci u „Brantnerovu“ kantu ili kontejner, u  vreću odvoje plastične flaše i limenke i iznese ispred svoje kuće kabasti otpad u vreme njegovog prikupljanja.Od biorazgradivog otpada u svakom domaćinstvu može se napraviti mini kompostište i tako dobiti kvalitetna masa za đubrenje.

Opština Opovo odgovorno preduzima  mere u oblasti upravljanja otpadom,tako da ćemo posle ovog čišćenja izvršiti pošumljavanje na određenim lokacijama, postaviti table, video nadzor,  pojačati inspekcijsku kontrolu i pooštriti kaznenu politiku.

Ali, težak je i dugotrajan put promene svesti i razvijanje odgovornosti kod naših ljudi, kao prvom i osnovnom uzroku stvaranja divljih deponija. (M.M.)

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Opštinska uprava Opovo: Tri paketa za novorođene bebe

Opštinska uprava Opovo: Tri paketa za novorođene bebe

Tri paketa za novorođene bebe OPOVO, 15. septembar 2023 - U drugoj septembarskoj raspodeli paketa za novorođene bebe Opštinska uprava Opovo je uručila tri paketa za tri dečaka. Jedna prinova je avgustovska i dve septembarske, a dve bebe su iz Opova i jedna iz Sakula....

najnovije

najčitanije