Opštinsko veće Opštine Opovo: Održana 22. sednica, na dnevnom redu 16 tačaka i sedam verifikacija

23/11/2021

Održana 22. sednica, na dnevnom redu 16 tačaka i sedam verifikacija

OPOVO, 23. novembar 2021 – Na 22. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo razmatrano je 16 tačaka dnevnog reda i sedam verifikacija od 20. oktobra.

1. Razmatranje  Zapisnika sa 21. sednice Opštinskog veća opštine Opovo;

2. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Opovo;

3. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Opovo;

4. Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Opovo;

5. Predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine Opovo, parcele broj 5036 k.o. Opovo;

6. Donošenje rešenja o kategorizaciji sportskih organizacija na teritoriji opštine Opovo koje su članice Sportskog saveza opštine Opovo;

7. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 5343/2 KO Opovo i Predlog Zaključka;

8. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 4165 KO Opovo i Predlog Zaključka;

9. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 5706 KO Opovo i Predlog Zaključka;

10. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 4416 KO Opovo i Predlog Zaključka;

11. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 4295/2 KO Baranda i Predlog Zaključka;

12. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Opovo, parcele br. 4295/3 KO Baranda i Predlog Zaključka;

13. Zaključak o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine;

14. Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad „Opovo“ Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.09.2021. do 30.09.2021. godine;

15. Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad „Opovo“ Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.09.2021. do 30.09.2021. godine;

16. Tekuća pitanja.

VERIFIKACIJA

20.10.2021. godine.

1.  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih

     mesta u Opštinskoj upravi opštine Opovo;

2. Zaključak o usvajanju šeste izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu za naručioca Opštinsku upravu Opovo;

3. Zaključak o obezbeđivanju sredstava iz budžeta opštine Opovo- sopstveno učešće opštine Opovo na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za sufinansiranje izrade planske dokumentacije – Plan detaljne regulacije za blokove br. 24, 35a i 36a naselja Opovo;

4. Zaključak o obezbeđivanju sredstava iz budžeta opštine Opovo- sopstveno učešće opštine Opovo na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za sufinansiranje izrade planske dokumentacije – Plan detaljne regulacije za deo bloka br. 58 i blok br. 54a naselja Opovo;

5. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o pokriću razlike do definisanih troškova ostvarenih prilikom prevoza putnika na relaciji Beograd -Sefkerin-Beograd i Beograd-Sakule-Beograd, prevoznika SP „Lasta“ Beograd za period 01.10.2021. do 31.12.2021. godine;

6. Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve po zahtevu Doma zdravlja Opovo, za nabavku i ugradnju kotla za centralno grejanje u ambulanti u Opovu;

7. Zaključak o odobravanju pomoći u naturi – nabavka građevinskog materijala Popov Dušanu iz Barande;

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije