1

Koronavirus: Šta je kovid serifikat

Šta je kovid serifikat

OPOVO, 17. novembar 2021 – Kovid sertifikat je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza, i to:

1) negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji republike srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

2) negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji republike srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

3) dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;

4) pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji republike srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

5) dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Kovid sertifikat može biti:

1) Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije;

2) EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) (u daljem tekstu: EU DCC);

3) Digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta.

Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod), odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja provere dokaza elektronskim putem.

https://www.paragraf.rs/…/uredba-o-merama-za…

PCR TESTIRANJE U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

https://www.facebook.com/1491171620901554/posts/4681549635197054/

ANTIGENSKO TESTIRANjE NA PRISUSTVO SARS-CoV-2 NA LIČNI ZAHTEV U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO

https://www.facebook.com/1491171620901554/posts/4681509985201019/

KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE IGG ANTITELA na virus SARS-COV-2 na lični zahtev građana obavlja se u Zavodu za javno zdravlje Pančevo- Mikrobiološka laboratorija, ulica 6. oktobra broj 9, svakim radnim danom od 10 do 13 časova.

Za potrebe određivanja antitela uplaćuje se 1800 dinara na račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj 840-17750-34 (na isti način kao i za PCR testiranje).

Sa dokazom o uplati možete doći u laboratoriju bez predhodnog zakazivanja.