Oglas: Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije kat. br. 2108 i 2109 KO Sakule

10/08/2021

u OGLASI

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije kat. br. 2108 i 2109 KO Sakule

Opovo, 10 avgust 2021
Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine  oglašava javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije

za izgradnju tri zgrade za smeštaj poljoprivredne mehanizacije , spratnosti  prizemlje (P),nadstrešnice za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, poslovnog objekta sa kancelarijom(p), stambenog objekta,spratnosti(P) i septičke jame na parcelama kat.br.2108 i 2109 KO SAKULE u Sakulama

1. Javna prezentacija Urbanističkog projekat za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju tri zgrade za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti  prizemlje (P),nadstrešnice za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, poslovnog objekta sa kancelarijom(P), stambenog objekta,spratnosti(P) i septičke jame na parcelama kat.br.2108 i 2109 KO SAKULE u Sakulama , za investitora Prvulj Vojkan iz Sakula.

Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 16.08.2021.godine do 23.08.2021.godine.

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj teh. dokum. UP-08-06-21 od avgusta 2021.godine je “NUOVA” Arhitektonski studio iz Zrenjanina,Kralja Aleksandra  I Karađorđevića  2/IX, odgovorno lice i odgovorni urbanista je Ljubica Ćulibr Santrač, dipl.inž.arh.-licenca br.200 1435 14

3.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/681 212 ili 681 666.

4.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet glasilu „Glas Opovo“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.) 

5.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine,putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 23.08.2021.godine.

Dokumetaciju možete preuzeti OVDE

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Javni poziv za prezentaciju  urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21...

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

Budite spokojan gazda svog domaćinstva

OPOVO, 24. maj 2024 Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova, kao i bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zaključite neko od...

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Brantner: Neradni dani tokom predstojećih praznika

Neradni dani tokom predstojećih praznika OPOVO, 24. april 2024 – Brantner otpadna privreda obaveštava građane i korisnike svojih usluga da tokom predstojećih praznika neće raditi: SREDA – 01.05.2024 ČETVRTAK – 02.05.2024 PETAK – 03.05.2024 PONEDELJAK –...

najnovije

najčitanije