Opštinska uprava Opovo: Procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje poljoprivrednog gazdinstva

21/07/2021

u OGLASI

Procena uticaja na životnu sredinu za  Projekat izgradnje poljoprivrednog gazdinstva

OPOVO, 21. jul 2021 – U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) OPŠTINA OPOVO, OPŠTINSKA UPRAVA, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine OBAVEŠTAVA JAVNOST:

Da je u postupku rešavanja zahteva za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za  Projekat izgradnje poljoprivrednog gazdinstva  na katastarskim parcelama  br. 2108 i 2109  K.O. Sakule teritorija opštine Opovo, nosioca projekta Prvulj Vojkana iz Sakula, ulica Vuka Karadžića br.6, donelo rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16 – Novi Sad u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, a preko ovog organa.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije