1

Inspekcija za zaštitu životne sredine: Termini preuzimanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja

Termini  preuzimanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja

Opovo, 16. jun 2021
Obaveštavamo  ekološki odgovorne poljoprivredne proizvođače o vremenu i mestu preuzimanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na teritoriji opštine Opovo:

Utorak 22.06.2021. godine  Sakule –  parking ispred crkvene porte

Sreda 23.06. 2021. godine:

Baranda od 7,30 – 8,00 časova  na platou ispred Vatrogasnog doma

Opovo od 8,00 – 8,30 na parkingu kod pijace

Sefkerin od 8,40 – 9,00 na parkingu kod crkvene porte

Akciju organizuje udruženje SECPA koje vrši prikupljanje i dalje zbrinjivanje otpada u saradnji sa  inspekcijom za zaštitu životne sredine i poljoprivrednom službom Opštinske uprave opštine  Opovo. Za poljoprivrednike je obezbeđen određen broj plastičnih vreća koje će biti podeljene narednih dana sa uputstvima o trokratnom ispiranju ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.