Suzbijanje odraslih formi komaraca: Tretiranje komaraca danas u 19 časova

June 15, 2021

Najidealniji uslovi za tretman u petak

OPOVO, 15. jun 2021 – Na osnovu meteorološke prognoze, kako bi tretiranje komaraca bilo najefikasnije, akcija suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Opštine Opovo biće sprovedena u petak, 18. juna u 19 časova.

„Što se tiče temperature vazduha i brzine vetra, na osnovu meteorološke prognoze, tretman ćemo sprovesti u petak, 18. juna, jer se tada očekuju najidealniji uslovi za tretiranje komaraca sa zemlje i iz vazduha, kako bi smo postigli maksimalan efekat“, kaže se u saopštenju Opštinske uprave Opovo.

Za tretman iz vazduha koristi se insekticid NEOPIROX LAMBDA 2.0, biocidni proizvod koji pripada vrsti insekticida, akaricida i proizvoda za suzbijanje ostalih zglavkara, sa aktivnom supstancom lambda cihalotrin. Na osnovu rešenja Ministarstva zaštite životne sredine br. 532-01-3083/2018-03 od 23.12.2020. godine izdato je odobrenje za stavljanje ovog  biocidnog proizvoda u promet. Priložen je bezbednosni list prema Pravilniku ( SL.gl. RS, broj 100/11) u kome se navode osobine preparate. Koristi se u koncentraciji 2:1

Za tretman sa zemlje koristi se insekticid Aqua Q-Othrine EW 20, biocidni proizvod koji pripada vrsti insekticida, akaricida i proizvoda za suzbijanje ostalih zglavkara, sa aktivnom supstancom deltametrin.Koristi se za suzbijanje muva I komaraca u zatvorenom prostoru termalnim zamgljivanjem, kao i na otvorenom prostoru prskanjem sa zemlje iz ULV uređaja u skladu sa Uputstvom za upotrebu uz primenu odgovarajućih mera za smanjenje rizika.Biocidni proizvod je klasifikovan u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije.Na osnovu rešenja Ministarstva zaštite životne sredine br. 532-01-1156/2011-03 od 30.09.2020. godine izdato je odobrenje za stavljanje ovog  biocidnog proizvoda u promet. Priložen je bezbednosni list prema Pravilniku ( SL.gl. RS, broj 100/11) u kome se navode osobine preparate. Koristi se u odnosu 54 litara vode : 6 litara preparata.

                                                                                                                             

pročitajte još i

najnovije

najčitanije