Opštinska uprava Opovo: Izgradnja autoperionice – procena uticaja na životnu sredinu

June 14, 2021

u OGLASI

Opštinska uprava Opovo: Izgradnja autoperionice – procena uticaja na životnu sredinu

OPOVO, 14. jun 2021 – U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („ Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) OPŠTINA OPOVO OPŠTINSKA UPRAVA, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine OBAVEŠTAVA JAVNOST:

Nosilac projekta Lekić Goran, Ive Lole Ribara br. 124 Opovo, podneo je zahtev za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje objekta samouslužne autoperionice u okviru postojećeg komleksa – stanice za snabdevanje motornih vozila TNG-om sa stanicom za snabdevanje gorivom motornih vozila, na katastarskoj parceli  br. 5602 K.O. Opovo na regionalnom putu Pančevo -Opovo, teritorija opštine Opovo.

Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo – Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine,  radnim danom od 10 – 14 časova.

Svi zainteresovani, u roku od 10 dana od objavljivanja ovog obaveštenja, mogu nadležnom Organu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi.

pročitajte još i

Opština Opovo kupuje kuće sa okućnicom

Opština Opovo kupuje kuće sa okućnicom

Opština Opovo kupuje kuće sa okućnicom   Poziv zainteresovanim prodavcima sa teritorije opštine Opovo U okviru projekta „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem građana „Siguran život“, objavljen je...

Prijava za dodelu kuća sa okućnicom u Opovu

Prijava za dodelu kuća sa okućnicom u Opovu

Prijava za dodelu kuća sa okućnicom u Opovu Poziv osetljivim društvenim grupama u Opovu za dodelu kuća i pratećih mera podrške U okviru projekta „Krug podrške“, koji je usmeren na obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za odabrane korisnike, kroz kupovinu i dodelu...

najnovije

najčitanije