Inspekcija za zaštitu životne sredine: Zašto se suzbijanje larvi komaraca sprovodi selektivno u Opštini Opovo

10/06/2021

Zašto se suzbijanje larvi komaraca sprovodi selektivno u Opštini Opovo

OPOVO, 10. jun 2021 – Pokrajinski Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine sprovodi centralizovanu akciju biološkog suzbijanja larvi komaraca na teritoriji cele pokrajine kako bi se pomoglo lokalnim samoupravama u suzbijanju komaraca.

Vrstu i  koncentraciju sredstava kao i  površine tretiranja larvi utvrđuju se na osnovu opsežne  procene stručnih institucija i timova a odabrane lokacije su vodene površine, kanali, jezera, bare, izlivi reka, koje su najpogdnije za razvoj larvi komaraca  u velikom broju.

Informaciju o planu raspodele sredstava i površina u cilju realizacije suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine u 2021 . prihvatila je Pokrajinska Vlada na 16. sednici održanoj 27. januara 2021. godine i Informacija je dostavljene svim lokalnim samoupravama.

Uvidom u Informaciju, između ostalog, ostvarujemo pregled raspodele površina po jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine.Za opštinu Opovo planirana površina za tretman sa zemlje je 1300 ha a za tretman iz vazduha 450 ha.

Na osnovu Ugovora br. 140-404-25/2021-2 sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine, preduzeće „Eko-san“ plus d.o.o. Beograd, ovlašćeno je za usluge suzbijanja komaraca i obaveštava nas o terminu izvođenjsa tretmana, vrsti tretmana, preparatu, dozi i lokalitetu.

Odgovor na postavljeno pitanje građana Sefkerina zbog čega Sefkerin nije uključen u tretman biološkog suzbijanja komaraca sa zemlje je u prethodno navedenim činjenicama. Ali to ne isključuje tretman iz vazduha i suzbijanje odraslih formi komaraca koje sprovodi lokalna samouprava u svim naseljeni mestima opštine Opovo iz vazduha i sa zemlje.

Inspektorka za zaštitu životne sredine Marina Mitrović

pročitajte još i

Skupština opštine Opovo: Održana 25. sednica

Skupština opštine Opovo: Održana 25. sednica

Skupština opštine Opovo: Održana 25. sednica OPOVO, 1. februar 2023 Na XXV sednici skupštine opštine Opovo  odbornici su se izjasnili o 2 tačake koje su bile na dnevnom redu i tom prilikom usvojili Predlog Odluke o usvajanju srednjoročnog plana razvoja opštine Opovo...

najnovije

najčitanije