Opštinska uprava Opovo – Inspekcija: PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2021. GODINU

January 25, 2021

PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2021. GODINU

Opovo, 25. januar 2021
U 2021-oj godini inspekcijska služba opštine Opovo postupaće u skladu sa Zakonom o inspekcijskim nadzorom i planovima inspekcijskog nadzora koji su usvojeni od nadležnih ministarstava i objavljeni na zvaničnom sajtu opštine Opovo. Planovima su predviđeni redovni inspekcijski nadzori tako da javnim objavljivanjem nadzirani subjekti mogu imati uvid u planirane inspekcije a pre otpočinjanja inspekcijskog nadzora obavezno dobijaju  obaveštenje od inspektora.

Vanredni inspekcijski nadzori će se sprovoditi po potrebi, kada je potrebno doneti hitne mere radi sprečavanja ili  otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi,imovinu, prava i interese zaposlenih i radno angažovanih lica,privredu, životnu sredinu, biljni i životinjsku svet, javne prihode, nesmetan rad organa i organizacija, komunalni red ili bezbednost, kada se postupa po predstavci pravnog ili fizičkog lica.

Prema potrebi i po zahtevu stranke inspektori će davati stručnu i savetodavnu podršku privrednim subjektima.

U oblasti građevinske inspekcije poseban akcenat će biti stavljen na vanredne inspekcijske preglede vezane za bespravnu izgradnju. Ujedno, građevinska inspekcija apeluje na investitore koji imaju tehničku dokumentaciju, građevinske dozvole i lokacijske uslove da provere važnost istih da ne bi ponavljali postupke, kao i investitore čiji su postupci započeti a nije pribavljena upotrebna dozvola, da provere zakonski rok za pribavljanje iste.

Komunalna inspekcija će pored redovne inspekcijske posebno vršiti kontrolu uređenja i održavanja zelenih površina i otvorene kanalske mreže.

Inspekcija za zaštitu životne sredine će pored redovne kontrole zaštite vazduha, upravljanja otpadom i kontrole mera predviđeninih procenom uticaja nadziranih subjekata na životnu sredinu naročito obratiti pažnju na zagađivače vode, vazduha i zemljišta a pre svega na neregistrovane subjete naročito sakupljače metalnog otpada  sa ciljem uvođenja u legalne tokove.

U toku su vanredne inspekcijske kontrole neregistrovanih subjekata na teritoriji opštine Opovo od strane republičkih i pokrajinskih inspekcija.

pročitajte još i

Sefkerin: Pomoć lokalne samouprave za Živu Nestorova

Sefkerin: Pomoć lokalne samouprave za Živu Nestorova

Pomoć lokalne samouprave za Živu Nestorova SEFKERIN, 24. septembar 2022 – Pred odlazak u penziju, Živu Nestorova (65) iz Sefkerina zadesila je velika nesreća. Naime, njemu je letos izgorela kuća do temelja, tako da je ostao bez krova nad glavom. Živa je navikao na...

Opštinska uprava Opovo: Suzbijanje krpelja i smrdibuba

Opštinska uprava Opovo: Suzbijanje krpelja i smrdibuba

Suzbijanje krpelja i smrdibuba OPOVO, 23. septembar 2022 - Nekoliko godina unazad, naročito u periodu seprembar - oktobar primećen je povećan broj smrdibuba  na fasadama ali i u stambenim objektima, kada traže povoljno mesto za prezimljavanje, tako da smo bili svedoci...

najnovije

najčitanije