1

Skupština opštine Opovo: IMENOVAN VD DIREKTOR KOMUNALNOG PREDUZEĆA

IMENOVAN VD DIREKTOR KOMUNALNOG PREDUZEĆA

Opovo, 25. januar 2021;

Na početku zasedanja 7. sednice Skupštine opštine Opovo, zbog preuzimanja nove dužnosti odbornici su konstatovali ostavku opštinskog većnika Igora Vujića, a zatim usvojila predloge rešenja o prestanku mandata direktora JP „Mladost“ Opovo Dragana Živkovića, predsednika Nadzornog odbora JP „Mladost“ Gorana Fogla i člana Nadzornog odbora JP „Mladost“ Ankice Jožike. Takođe, usvojen predlog rešenja o prestanku mandata Gorana Fogla kao zamenika predsednika Izborne komisije u stalnom sastavu.

Za novog predsednika Nadzornog odbora JP „Mladost“ imenovan je Slavko Mančev, a za člana Nebojša Kovačević. Do raspisivanja konkursa i izbora, novi vršilac dužnosti direktora komunalnog preduzeća biće Igor Vujić iz Opova.

Imenovan novi VD direktora JP “Mladost”, Igor Vujić

Na predlog predsednika Skupštine, za zamenika sekretara Skupštine opštine Opovo postavljena je Jelena Petrović.

Poslednja tačka dnevnog reda je bila razmatranje informacije Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo o poremećajima u poslovanju javnog preduzeća, sa predlogom Zaključka Opštinskog veća o merama za otklanjanje posledica poremećaja u poslovanju. Opštinsko veće je naložilo JP „Mladost“ da se izvrše izmene i dopune programa poslovanja i finansijskog plana za 2021. godinu i donese poseban program koji će da sadrži namenu i dinamiku korišćenja sredstava koja će biti opredeljena Odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Opovo (subvencije).