Predškolska ustanova „Bambi“ Opovo: RAD U PUNOM OBIMU

image_pdfimage_print

RAD U PUNOM OBIMU

Opovo, 13. januar 2021;

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju  vezanu za epidemiju COVID 19 u opštini Opovo, a uzimajući u obzir prostorne, kadrovske i materijalno-tehničke mogućnosti Predškolske ustanove „Bambi“ Opovo, daje se pozitivno mišljenje na organizaciju rada Predškolske ustanove „Bambi„ Opovo u punom obimu, tj. prijem sve upisane dece i njihovo neposredno učešće u programima vaspitno obrazovnog rada. Predškolska ustanova „Bambi„ Opovo će rad organizovati tako da se sprovode sve neophodne mere prevencije, zaštite i suzbijanja širenja epidemije COVID 19  i  uskladi  ga sa Instrukcijom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  br. 610-00-00317/2020-01 od 05.05.2020. godine, i br.610-00-00677/2020-07 od 17.08.2020. godine uz poštovanje Uputstva za primenu preventivnih mera u predškolskim ustanovama vezano za COVID 19, izdatih od strane Zavoda za javno zdravlje