Veterinarska ambulanta Opovo: NA KLANJE SAMO ZDRAVE ŽIVOTINJE

image_pdfimage_print

NA KLANJE SAMO ZDRAVE ŽIVOTINJE

Za vlasnike životinja veoma je važno da pre klanja svinja, ovaca ili koza u  domaćinstvu kada je njihovo meso namenjeno za sopstvenu potrošnju, posebno obrate pažnju na zdravstveno stanje životinje.
Spoljašnjim pregledom vlasnik može utvrditi da li životinja ima promene normalnog ponašanja u smislu gubitka apetita, kretanja, eventualno prisutnih promena na koži ili drugih promena.Sve što je odstupanje od uobičajenog razlog je za zabrinutost i tada treba pozvati veterinara da izvrši stručni pregled životinje pre klanja.
Zabranjeno je klanje životinja za koje se sumnja da boluju od zaraznih bolesti, koje imaju povišenu temperaturu ( za svinje iznad 41 stepeni celzijusovih),  potkožne edeme, apscese ili druge promene, životinja koje su lečene a nije prošla propisana kareca za upotrebljeno farmakološko sredstvo itd.
Dogodi se da vlasnik tek nakon klanja uoči promene kod zaklane životinje, najčešće u slučaju crvenog vetra kod tamnih svinja, a meso tada nije za upotrebu.
Da bi se  izbegli slične neželjene situacije i dobili zdravo meso za ljudsku upotrebu, kada je potrebno obratite se stručnoj veterinarskoj službi.