Poreska uprava : OBAVEŠTENJA O ODLOŽENOM PLAĆANJU STIGLA U PORESKO SANDUČE

image_pdfimage_print

OBAVEŠTENJA O ODLOŽENOM PLAĆANJU STIGLA U PORESKO SANDUČE

BEOGRAD, 12. januara (Tanjug) – Poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove za odlaganje plaćanja poreskih obaveza, obaveštenje o načinu plaćanja dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno je u poresko sanduče, saopštila je danas Poreska uprava.

Obaveštenje dobijaju poreski obveznici koji na odlaganje imaju pravo u skladu sa Uredbom o postupku I načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti KOVID-19.

Kako se navodi obaveštenja sadrže podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na zarade I naknade zarada zaposlenih, broju iznosu i datumu dospeća rata, broju odobrenja za plaćanje I računu za uplatu.

Dodaje se da je za paušalno oporezovane obveznike naveden I način plaćanja dugovanog poreza I doprinosa na prihode od samostalne delatnosti.

Poreska uprava podsetila je privredne subjekte da su u obavezi da redovno izmiruju poreske obaveze I da se pridržavaju propisanih rokova za plaćanje rata dugovoranog poreza I doprinosa.