Ribolovački savez Vojvodine: INSPEKTORI I RIBOČUVARI ODUZELI 74kg RIBE U SEFKERINU I ČENTI

image_pdfimage_print

INSPEKTORI I RIBOČUVARI ODUZELI 74kg RIBE U SEFKERINU I ČENTI

Sefkerin/Čenta, 7. decembar 2021;

Ribolovački savez Vojvodine objavio je na svojoj FB stranici saopštenje u vezi jučerašnje zajedničke akcije inspektorata za zaštitu životne sredine i ribočuvarske službe RSV u kojoj je oduzeto 74 kg ribe u Sefkerinu i Čenti:

„U Čenti i Sefkerinu je oduzeta riba od strane nadležne inspekcije uz asistenciju ribočuvara. Oduzeto je oko 70kg konzumnog šarana i 4kg deverike.

Pre toga smo prikupljali informacije o licima koja se bave ilegalnom prodajom kao i o najčešćim lokacijama. Posle prikupljanja podataka, kontaktirali smo inspekciju za zaštitu životne sredite, pa sa njima, kao nadležnom inspekcijom i ribočuvarskom službom, kao podrškom, izašli na teren.

Vanpijačna prodaja ribe od strane lica koja nemaju dozvolu za prodaju ili nisu privredni ribari nije dozvoljena i vodi se kao prekršaj po članu 50 Zakona:

”Promet ribe mogu da obavljaju pravna lica i preduzetnici registrovani za promet ribe, kao i privredna društva i preduzetnici koji obavljaju privredni ribolov, u skladu sa posebnim propisima.

Prilikom prometa ribe privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik moraju imati dokumentaciju kojom se dokazuje poreklo, vrsta i količina ribe ili dokument kojim se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje privrednog ribolova.

Udruženja građana, ribolovci i druga lica ne mogu ulovljenu ribu stavljati u promet.”

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda predviđa sledeće kazne (član 60):

”Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

(…..) 12) stavlja u promet ulovljenu ribu (član 50)”

Postavljamo samo deo foto dokumentacije, ostatak će služiti kao dokazni materijal.

I još jednom – srećni praznici i ukoliko se odlučite da spremate ribu ovih dana, kupujte od legalnih alasa ili iz proverenih ribarnica. Kupovinom ribe iz gepeka ili sa pijačnog poda i vi učestvujete u ribokrađi“, navodi se u saopštenju Ribolovačkog saveza Vojvodine.