Centar za socijalni rad “Opovo”: JAVNI OGLAS O OTUĐENJU NEPOKTETNOSTI

image_pdfimage_print

JAVNI OGLAS O OTUĐENJU NEPOKTETNOSTI

Opovo, 21. decembar 2020
Centar za socijalni rad “Opovo” kao nadležni organ starateljstva, na osnovu člana 131. i 139. Porodičnog zakona (“Sl.glasnik RS” broj: 18/05, 72/11-dr zakon i 6/15) i člana 99. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br. 24/11) raspisuje javni oglas o otuđenju nepokretnosti

PREDMET OGLASA

            Predmet javnog oglasa je nepokretnost koja se 1/1 nalazi u privatnoj svojini, prikupljanjem pisanih, zatvorenih ponuda, a radi prodaje, i to:

  • nepokretnost upisana u listu nepokretnosti broj: 1165,
  • KO Sakule,
  • potes/ulica – polje,
  • broj parcele: 4205,
  • površina – 11418 m2,
  • vrsta zemljišta – poljoprivredno zemljište,
  • kultura – njiva 3. klase.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najviša ponuđena cena“.

Početni iznos cene za otuđenje gore navedene nepokretnosti na dan procene 14.12.2020. godine iznosi:

11.700,00 evra

ili

1.375.807,68 dinara

što je utvrđeno na osnovu izveštaja o proceni vrednosti, od strane licenciranog procenitelja.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Pravo učešća na oglasu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Ponuda fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime, adresu, matični broj, broj telefona, mora biti potpisana i naveden iznos ponuđene cene.

Ponuda pravnog lica mora da sadrži naziv, sedište, broj telefona, mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, overena pečatom i naveden iznos ponuđene cene.

Ponude zbog trenutne epidemiološke situacije slati na adresu Centra za socijalni rad „Opovo“, Opovo, ul. Bratstva i Jedinstva br. 7, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI, Ponuda za javni oglas o otuđenju nepokretnosti“.

Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli mesne kancelarije Sakule i u „Glasu Opova“.

SPROVOĐENjE POSTUPKA

Postupak otvaranja prispelih ponuda izvršiće komisija 29.12.2020. godine u 13,00 časova.

U slučaju da dva ili više učesnika ponude istu cenu Centar zadržava pravo da po slobodnom uverenju proceni i izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Zaključenje ugovora i isplata kupoprodajne cene će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.
Kupac snosi sve troškove overe ugovora.