1

Brantner otpadna privreda: U SUBOTU PRIKUPLjANjE PET AMBALAŽE

U SUBOTU PRIKUPLjANjE PET AMBALAŽE
Opovo, 5. novembar 2020
U subotu 7. novembra sprovodi se redovno mesečno prikupljanje pet ambalaže (limenke, tetrapak, papir i karton) u sva četiri naseljena mesta Opštine Opovo. Pripremite džakove sa pet ambalažom koje će terenske ekipe Brantnera pokupiti ispred vaših kuća.