Partnerstvo za Potamišje: RADIONICAMA I SARADNJOM DO STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA

image_pdfimage_print

RADIONICAMA I SARADNJOM DO STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA

Baranda, 16. septembar 2020;

U okviru projekta Izrade lokalne strategije ruralnog razvoja, koji se finansira preko konkursa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nosilac projekta Lokalna akciona grupa „Partnerstvo za Potamišje“ održala je u Barandi radionicu za predstavnike udruženja iz Sakula, Čente, Barande i Opova.

Koordinator projekta i zastupnik Lokalne akcione grupe „Partnerstvo za Potamišje“ Dejan Vickov ističe važnost edukacije i organizovanja civilnog sektora u lokalnom ruralnom razvoju.

„Meni je drago što je Republika konačno prepoznala lokalne akcione grupe sa partnerima iz javnog i civilnog sektora kao jednog od najznačajnijih učesnika u izradi lokalnih strategija ruralnog razvoja. Mada je naša lokalna akciona grupa formalno osnovana prošle godine, mi smo prirodni nastavak priče koja traje više od desetak godina, a koju je kroz Lokalnu akcionu grupu „Tamiška razvojna inicijativa“ pokrenuo prerano preminuli Nenad Nikolić iz Tomaševca. Projektom je obuhvaćeno devet potamiških naselja od Tomaševca do Opova“, rekao je Vickov.

Na radionici su prisustvovali predstavnici Udrženja paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Udruženja sportskih ribolovaca „Linjak“ Opovo, Aktiva žena Opovo, Udruženja „Siguran život“ Opovo, Udruženje „Glas Opova“, Turističko društvo „Jezero“ Čenta, Udruženje „Mladi entuzijasti Čenta“, KUD „Sveti Nikola“ Sakule, Udruženje vinogradara i vinara „Pudar“ Sakule i mesnih zajednica Baranda i Čenta. Predavači i prezenteri prisutnima su predstavili projekat, a zatim su izneti interesni pravci i sfere učesnika, a nakon toga se prešlo na rad u grupama na svojim idejama i njihovom predstavljanju, da bi se na kraju pristupilo formiranju nacrta lokalne strategije ruralnog razvoja.

„Projekat se sprovodi u naredne tri godine (završna godina je 2023.). Cilj održavanja ovih radionica je da izradimo strategiju na osnovu koje bi trebalo da u naredne tri godine osmislimo, finansiramo i realizujemo projekte koji će se voditi kao mali projekti vrednosti do 600.000 dinara. Veoma sam optimističan i očekujem da realizacijom ovih projekata sva naselja u našem delu Potamišja ostvare neke benefite“, poručio je Vickov.

Već u nedelju (27. septembra), u Narodnom domu „Mihajlo Pupin“ u Idvoru održaće se istovetna radionica za potamiška naselja Idvor, Farkaždin, Uzdin, Orlovat i Tomaševac. Kako očekuju u Lokalnoj akcionoj grupi „Partnerstvo za Potamišje“ lokalna strategija ruralnog razvoja biće prezentovana 18. oktobra u Opovu.