Programi podrške u razvoju preduzetništva: ODRŽANA OBUKA U OPOVU

image_pdfimage_print

ODRŽANA OBUKA U OPOVU

Opovo, 4. septembar 2020;

U Opovu je 3. septembra održana obuka za zainteresovane građane za program podrške razvoju preduzetništva. Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom Srbije sprovodi razlicite programe podrške razvoju preduzetništva u Srbiji i od pocetka godine objavljeno je više javnih poziva za dodelu sredstava. Za pocetnike u poslovanju znacajan je javni poziv Ministarstva privrede za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za pocetnike u poslovanju u 2020. godini (tekst javnog poziva u prilogu). Program je aktuelan dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Razvojna agencija, u okviru Programa standardizovanog seta usluga koji se realizuje preko akreditovanih razvojnih agencija, pruza privrednim subjektima, zadrugama i drugim oblicima preduzetnistva  na teritoriji svoje nadleznosti, bez naknade, sledece usluge:
– informacije neophodne za zapocinjanje i/ili razvoj poslovanja postojecim i potencijalnim mikro, malim, srednjim preduzecima i preduzetnicima, zadrugama i klasterima,
– sprovodi obuke i to: obuku za zapocinjanje poslovanja i obuku za elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju,
– pruza savetodavne usluge (pomoc pri izradi poslovnog plana pri prijavi za startap kredite za pocetnike kod Fonda za razvoj; pomoc pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozaposljavanje kod Nacionalne sluzbe za zaposljavanje; pomoc pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj, i za raspolozive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine; podrska u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrske preduzetnistvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije; savetodavne usluge kod zapocinjanja poslovanja (podrska pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoc u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnicka pomoc u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora); savetodavne usluge za razvoj poslovanja – tehnicka pomoc u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, podrska u poslovnom povezivanju i umrezavanju),
– pruza uslugu mentoringa – strucna pomoc privrednim subjektima u kriticnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na trzistu,
– organizuje promotivne aktivnosti koje se odnose na promociju preduzetnistva i aktuelnih programa Ministarstva privrede, Fonda za ravoj i Razvojne agencije Srbije koji podsticu razvoj preduzetnistva,
-vrsi druge usluge u saradnji sa Ministarstvom privrede, Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom Srbije.


Privredni subjekti, zadruge i drugi oblici preduzetnistva na podrucju Juznog Banata mogu se obratiti Regionalnoj razvojnoj agenciji Juzni Banat zahtevom za dostavljanje informacije neophodne za zapocinjanje i/ili razvoj poslovanja ili zahtevom za pruzanje savetodavne usluge bez naknade, putem e-maila: [email protected]. <mailto:[email protected].
Zainteresovani polaznici obuka mogu dostaviti prijave za ucesce na obuci ili onlajn obuci na e-mail [email protected], mailto: [email protected].