1

Suzbijanje odraslih formi komaraca: KOMBINOVANI TRETMAN SA ZEMLJE I IZ VAZDUHA (VIDEO)

KOMBINOVANI TRETMAN SA ZEMLJE I IZ VAZDUHA

Opovo, 22. avgust 2020;

Nakon mesec dana, na teritoriji Opštine Opovo sproveden je još jedan kombinovani tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha. U međuvremenu izvršeno je suzbijanje kućnih formi komaraca u kotlarnicama javnih ustanova i podrumima stambenih zgrada, a u okviru priprema za današnju akciju, postavljanjem klopki odrađen je monitoring  larvi, odraslih formi komaraca i determinacije invazivnih vrsta u svim naseljenim mestima.

Kao i prethodni put inspektorka za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opovo Marina Mitrović izvršila je nadzor punjenja sredstava za suzbijanje komarca na aerodromu aero kluba u Smederevu, kao i u vozilima za tretiranje sa zemlje.

Akcija je počela sinhronizovano u kasnim popodnevnim satima kada su bili najidealniji meteo uslovi, a sve pod kontrolom inspekcijskih službi Opštinske uprave Opovo.

Na mestu događaja bio je i predsednik opštine Miloš Markov i njegova zamenica Ankica Simin Damjanov, a Markov je tom prilikom izjavio da lokalna samouprava prati trend populacije komaraca i shodno sa rezultatima preduzima stručni nadzor i akcije.

„Nakon tačno mesec dana ponovo se vrši tretman odraslih formi komaraca, u ptanju je kombinovani tretman koji podrazumeva tretman i iz vazduha i sa zemlje. Ono što je dobro jeste da se u istom trenutku vrši tretman u sva četiri mesta naše opštine sa četiri vozila, tako da će efekti biti veći, odnosno imaćemo manju populaciju odraslih formi komaraca u narednom periodu. To se pokazalo dobro i u prethodnom periodu kada se vršio tretman, pa ponavljamo i ovaj put i nadamo se da će rezultati biti zadovoljavajući i u interesu naših građana“, rekao je Markov.

Avion firme Aerosystem je zaprašivao iz vazduha, dok su četiri vozila Eko-san Plus tretirala komarce sa zemlje.