1

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD-ZRENjANIN-NOVI SAD

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD-ZRENjANIN-NOVI SAD

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa mBeograd – Zrenjanin – Novi Sad je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 76/20.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana od 20. avgusta do 04. septembra 2020. godine, na zvaničnim internet stranicama ministarstva

nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština Gradova Beograda, Pančeva, Zrenjanina i Novog Sada, kao i u zgradama skupština opština Opovo, Kovačica, i Žabalj.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi mmaterijal u pisanoj formi jedinicama lokalnih samouprava i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i murbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 04. septembrom 2020. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.