Investicije na levoj obali Dunava: INVESTICIJE PLANIRANE U PRIGRADSKIM NASELJIMA BESNI FOK, KOVILOVO, GLOGONJSKI RIT, JABUČKI RIT, DUNAVAC, PADINSKA SKELA I VRBOVSKI

10/08/2020

INVESTICIJE PLANIRANE U PRIGRADSKIM NASELJIMA BESNI FOK, KOVILOVO, GLOGONJSKI RIT, JABUČKI RIT, DUNAVAC, PADINSKA SKELA I VRBOVSKI

Izvor: Ekapija
Kompanija Al Dahra Srbija namerava da do kraja 2022. godine uloži 173 mil EUR u izgradnu poljoprivredno-industrijskih kompleksa na teritorijama beogradskih opština Palilula i Surčin u Pančevačkom ritu.

Ovo je navedeno u dokumentaciji Urbanističkog projekta izgradnje kompleksa fabrike za preradu stočne hrane koja će, kako je eKapija nedavno najavila, graditi u Kovilovu, na prostoru kompleksa nekadašnjeg PKB-a.

U Zaključku Vlade Srbije koji je donet krajem jula 2020, a koji je deo projektne dokumentacije, navodi se da će se na osnovu trogodišnjeg investicionog programa kompanije od 2019. do 2022. godine, ulaganje u Pančevački rit sprovoditi fazno, u dve etape, sa ciljem da Al Dahra ispuni preuzetu investicionu obavezu prema Republici Srbiji u ukupnom iznosu od 30 mil EUR.

Ulaganje Al Dahre je Vlada u svom zaključku, imajući u vidu visinu planiranih ulaganja i stvaranja novih radnih mesta za visokostručne mlade kadrove, proglasila investicijom od značaja za Srbiju.

U prvoj etapi podrazumeva izgradnju četiri poljoprivredno-industrijska kompleksa, gradnju fabrike za preradu stočne hrane, dva kompleksa novih farmi za smeštaj ukupno 7.500 muznih krava sa štalama i silosima i 15 nezavisnih biogasnih postrojenja, kao i izgradnju kompleksa centra za poljomehanizaciju. Biogasna postrojenja biće sastavljena iz postrojenja za proizvodnju biogasa i postrojenja za proizvodnju struje iz biogasa, koja će zajedno činiti elektrane na gas i isporučivati električnu energiju u javnu mrežu.

Građevinski radovi na prvoj etapi investicije, kako je navedeno u projektu, započeće u avgustu ove godine i biće završeni u oktobru sledeće.

U drugoj etapi Al Dahra namerava da rekonstruiše postojeću fabriku stočne hrane, izgradi kompleks od 10 habova, uloži u infrastrukturu Pančevačkog rita, očisti i revitalizuje postojeće kanalske mreže i izgradi nove moderne sisteme navodnjavanja i odvodnjavanja i rekonstruiše postojeće proizvodne objekte.

U Zaključku je navedeno da Al Dahra Srbija trenutno ima stočni fond od 6.399 krava, sa ukupnim brojem grla od 17.298, a da je tokom ove godine već ugovorila 612 visokosteonih junica vrhunske genetike, te da je više od polovine tog uvoza već realizovano.

Navodi se i da kompanija na području Pančevačkog rita poseduje 16.700 ha zemljišta i veliki broj objekata, te da pored izgradnje novih proizvodnih objekata namerava i da infrastrukturno opremi teritoriju ovog dela gradske opštine Palilula, ulažući tako u razvoj i modernizaciju celokupnog područja.

Investicije su planirane u prigradskim naseljima Besni Fok, Kovilovo, Glogonjski Rit, Jabučki Rit, Dunavac, Padinska Skela i Vrbovski.

– Sa završetkom planiranih investicija očekuje se da Al Dahra Srbija formira najmoderniji poljoprivredni kompleks u ovom delu Evrope, na površini od 44.661 ha – stoji u Zaključku Vlade.

Dodaje se da je u toku i izrada Plana generalne regulacije za područje Opštine Palilula van obuhvata Generalnog plana Beograda 2021.

Kada je reč o izgradnji fabrike za preradu stočne hrane u Kovilovu, urbanističkim projektom, koji je izradila firma Bauprojekt iz Beograda, predviđeno je da ovaj kompleks bude izgrađen na 556.608 m², a sadržaće dve proizvodne hale za dve procesne linije za proizvodnju stočne hrane postupkom obrade lucerke koja se uzgaja u okviru poljoprivrednog gazdinstva Al Dahra Srbija, kao i 8 skladišta i pratećih objekata.

Dodaje se se stočna hrana proizvedena u fabrici delom koristiti direktno za ishranu stočnog fonda Al Dahra Srbije, a delom će biti namenjeni tržištu.

– Nakon izgradnje fabrike, na većem delu katastarske parcele u Kovilovu predviđene za gradnju i dalje će ostati šuma, a planirana je i sadnja zelenog pojasa zaštite okoline oko celog kompleksa – stoji u projektu.

B. Petrović

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Poziv učesnicima ratova za prijavu u udruženje

Poziv učesnicima ratova za prijavu u udruženje

OPOVO,14. jun 2024 Udruženje boraca ratova 91 – 99 „Banat“ iz Opova poziva sve učesnike ratova da podnesu zahtev za konačni status u opštini Opovo gde je od dokumentacije potrebna lična karta i vojna knjižica. Sticanjem ovog statusa dobijaju se određene beneficije,...

Poziv za učešće na Festivalu mentalnog zdravlja 2024.

Poziv za učešće na Festivalu mentalnog zdravlja 2024.

PANČEVO, 10. jun 2024 - Zavod za javno zdravlje Pančevo i Udruženje „Pneuma“ Kreativni kolektiv pozivaju zainteresovane ustanove, nevladine organizacije, udruženja i pojedince da se pridruže u kreiranju programa i organizovanju događaja u okviru Festivala mentalnog...

najnovije

najčitanije