Lokalna samouprava: SPROVOĐENJE MONITORINGA LARVI I ODRASLIH FORMI KOMARACA

image_pdfimage_print

SPROVOĐENJE MONITORINGA LARVI I ODRASLIH FORMI KOMARACA

Opovo, 21. jul 2020
Stručne ekipe „EKO-SAN PLUS“ DOO u naredna tri dana sprovode monitoring larvi komarca, odraslih formi komaraca i determinaciju invazivnih vrsta u svim naseljenim mestima opštine Opovo.

Ovaj postupak vrši se postavljanjem klopki sa CO2 i feromonima koji privlače komarce a zatim se u laboratoriji vrši prebrojavanje i utvrđivanje vrsta prisutnih komaraca. Danas je postavljeno ukupno osam klopki, 5 za utvrđivanje brojnosti i 3 za determinaciju vrsta komaraca.

Podaci u vezi larvi dobijaju se uzorkovanjem na vodenim površinama.

Postupak će biti ponovljen posle izvršenog tretmana odraslih formi komaraca koji je zakazan za četvrtak. 23.07.2020. godine i na taj način dobićemo pouzdane podatke o efikasnosti izvršenog tretmana.

Nadzor nad sprovođenjem monitoringa vrši  Inspekcija  za zaštitu životne sredine.