1

Brantner otpadna privreda: U SUBOTU REDOVNO PRIKUPLJANJE PET AMBALAŽE

U SUBOTU REDOVNO PRIKUPLJANJE PET AMBALAŽE

Opovo, 15. jul 2020;

U subotu 18. jula sprovodi se redovno mesečno prikupljanje pet ambalaže (limenke, tetrapak, papir i karton) u sva četiri naseljena mesta Opštine Opovo. Pripremite džakove sa pet ambalažom koje će terenske ekipe Brantnera pokupiti ispred vaših kuća.