1

Saopštenje Dom zdravlja Opovo: POVODOM TEKSTA OBJAVLJENOG U GLASU OPOVA

POVODOM TEKSTA OBJAVLJENOG U GLASU OPOVA
scanOpovo, 30. jun 2014;
Navodi izneti u Glasu Opova a na osnovu teksta objavljenog u dnevnim novinama „Kurir“ na račun Doma zdravlja Opovo i direktora  su netačni i neistiniti.
Zbog istine i prava na objektivno informisanje građana  molim Vas da u celosti fotografišete dokument koji uopšte nije naslovljen na Dom zdravlja Opovo, niti je mogao biti kao takav plaćen sa računa Doma zdravlja Opovo.
Potrošnja Doma zdravlja Opovo je uredno kontrolisana od strane kontrola Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Odnos osnivača prema zdravstvenoj ustanovi promenio se izborom Branka Mihajlovića na mesto zamenika predsednika opštine Opovo. Na ovaj način želim da skrenem pažnju da je ugroženo funkcionisanje Doma zdravlja Opovo, s obzirom da se Branko Mihajlović nalazi i na mestu predsednika Opštinskog Veća, pa time su svi Zahtevi Doma zdravlja prema osnivaču, u cilju funkcionisanja zdravstvenog sistema, osporavani i odbijani, bez stručnih obrazloženja, sem navođenja razloga da to nije predivđeno budžetom.
Cilj iznošenja neistina i dezinforamcija od strane Branka Mihajlovića nedvosmisleno je neprofesionalan, nestručan, neodgovoran i svakako zlonameran.     Svi organi osnivača, opštine Opovo su blagovremeno obavešteni o načinu finansiranja zarada za radnike stomatološke službe i laboratorijskog tehničara.
Napominjem da radnici zaposleni na tim radnim mestima nisu ugovoreni sa Republičkim fondom za zadravstveno osiguranje, filijala za Južno-banatski okrug, već lični dohodak, zarade, treba sami da obezbede naplaćivanjem usluga. Obraćali smo se Ministarstvu zdravlja u vezi  ovog problema ali nažalost do danas nije bilo odgovora niti rešenja. Zarade zaposlenih, jubilarne nagrade i otpremnine nisu problem samo Doma zdravlja Opovo nego svih Domova zdravlja u Srbiji. Čak je kod nas problem minimalan, zato što sam kao direktor Doma zdravlja uspela da ugovorim 1 doktora stomatologije i 1 stomatološku sestru za odraslo stanovništvo i 2 doktora i 2 stomatološke sestre za obavljanje delatnosti u dečijoj i preventivnoj stomatologiji.
Uz to sve ove radnike nisam proglasila tehnološkim viškom jer to nije urađeno ni u jednom domu zdravlja u Republici Srbiji, pošto radnicima pripadaju sva prava iz radnog odnosa. Smatram da je obaveza osnivača da sa direktorom, Upravnim odborom i svojim predstavnicima pronalazi rešenje. Pravo i obaveza predstavnika lokalne samouprave je sagledavanje problema i predlaganje rešenja u cilju funkcionisanja zdravstvene službe Doma zdravlja. Dom zdravlja  i  Opština  nisu privatno vlasništvo pojedinaca u lokalnoj samoupravi i ne treba da budu izraz samovolje i mržnje pojedinca. Sredstva budžeta su sredstva građana, na koja oni imaju pravo u cilju poboljšanja kvaliteta života. Samo neodgovorni i neozbiljni ljudi kao što je Branko Mihajlović mogu da posegnu za neistinama kao sredstvom kojim sebe održavaju na vlasti.
Nedopustivo je dozvoliti da se lažima urušava zdravstveni sistem Doma zdravlja Opovo.

Jasmina Pavlović, direktor Doma zdravlja Opovo