1

Ribolovački savez Vojvodine: VANREDNA ANALIZA KVALITETA VODE TAMIŠA

VANREDNA ANALIZA KVALITETA VODE TAMIŠA

Opovo, 3. jul 2020;

Već nekoliko godina nakon izlivanja Tamiša i povlačenja vode iz plavnog pojasa dolazi do privremenog pogoršanja kvaliteta vode. U razlivima a zatim i u Tamišu, voda dobije tamnu boju (poput čaja), neprijatan ustajao miris, a na pojedinim lokacima dolazi i do manjeg uginuća ribe. Naša prepostavka je bila da do ovoga dolazi zato što se Tamiš izliva relativno kasno u toku godine kada po razlivima ima dosta vegetacije i organske materije, koja u kombinaciji sa visokom temperaturom dovodi do truljena i velike potrošnje kiseonika.

Foto: Ribolovački savez Vojvodine

Kako bismo razjasnili javnosti ali i nama o čemu se radi, pozvali smo u pomoć stručnjake sa Departmana za biologiju i ekologiju, PMF-a iz Novog Sada, da urade merenja fizičko-hemijskih parametara vode.

Jučerašnje uzorkovanje je potvrdilo našu pretpostavku. Na ukupno 5 lokacija na Tamišu (razlivi i glavni tok reke) u Farkaždinu, Opovu i Pančevu, zabeležen je izuzetno nizak nivo kiseonika u vodi od 2-0,8 mg/l, a temperatura vode od 26-28 stepeni, a neki normalni minimum rastvorenog kiseonika u ovo doba godine bi bio 5 mg/l.

Sve u svemu, nije nikakavo zagađenje u pitanju kako se špekuliše, već prirodni proces čiji će negativni efekti biti ublaženi sa prvom kišom i zahlađenjem, saznaje Glas Opova, a kvalitet vode će se poboljšati u potpunosti nakon povratka Tamiša u svoje korito.