JP Srbijagas: NAJAVA RADOVA NA PREKOPAVANJU NEKATOGORISANOG PUTA U OPOVU

image_pdfimage_print

NAJAVA RADOVA NA PREKOPAVANJU NEKATOGORISANOG PUTA U OPOVU

Opovo, 30. jun 2020;

U sklopu radova na izgradnji deonice 3 Magistralnog gasovoda (interkonektora) granica Bugarske – granica Mađarske, izbršiće se prekopavanje nekategorisanog puta na putnoj parceli br. 3764 u delu između katastarskih parcela br. 1863/2 i 1466/2.

Prekopavanje puta izvodi se na stacionaži gasovoda 253+370 ukrštanje označeno u projektu sa P 3098/158, metoda ukrštanja – otvoreni rov, neposredno uz projektovanu blok stanicu 12.

Put će biti raskopan u periodu od 2. jula do 2. avgusta 2020. godine.

U navedenom periodu biće onemogućen prolaz mehanizacije. Za vreme trajanja radova saobraćaj će biti preusmeren na druge lokalne puteve što će biti obeleženo saobraćajnom signalizacijom.