1

Inspekcija za zaštitu životne sredine: OBAVEŠTENJE O SISTEMATSKOJ DERATIZACIJI NA TERITOROJI OPŠTINE OPOVO

OBAVEŠTENJE O SISTEMATSKOJ DERATIZACIJI NA TERITOROJI OPŠTINE OPOVO

Opovo, 29. jun 2020;

U ponedeljak 29. u utorak 30.06.2020. godine na teritoriji opštine Opovo biće sprovedena sistematska deratizacija koja će obuhvatiti divlje deponije  i nehigijenska naselja na površini od 13 200 m2  i priobalje na površini od 10 km.

Sistematska deratizacija – suzbijanje miševa i pacova vršiće se preparatima na bazi brodifakuma koji može biti otrovan za ljude i životinje.  Da bi se izbegla nepoželjna trovanja pozivamo građane da se pridržavaju sledećeg:

  • Sprečiti decu da dođu u kontakt sa zatrovanim mamcima
  • Onemogućiti domaćim životinjama pristup postavljenim mamcima
  • NE DIRATI zatrovane mamce

U slučaju trovanja obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili pozvati Nacionalni centar za kontrolu trovanja ( tel. 011/3608440)

Kao antidot primenjuje se vitamin K1.

Deratizaciju sprovede ekipe „EKO-SAN PLUS“ DOO na osnovu Ugovora broj 404-32/20 od 11.06.2020. godine zaključenog  sa Opštinskom upravom Opovo za 2020. godinu u svrhu kontrole glodara kao štetočina i kao  prenosioca mnogih zaraznih bolesti čoveka, domaćih i divljih životinja.

Inspektorka za zaštitu životne sredine
Dr vet.med. Marina Mitrović