Udruženje sportskih ribolovaca Linjak: NAJAVA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

image_pdfimage_print

NAJAVA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
Opovo, 28. jun 2020;

Odlukom Upravnog odbora USR ,,Linjak” Opovo zakazuje se redovna godišnja Skupština udruženja za 8.avgust 2020. godine sa početkom u 10 časova. Pošto je ova Skupština izborna potrebno je da se zakaže 40 dana ranije jer tako nalaže Statut. U sledećih 10 dana, do 8. jula 2020. godine svi članovi Udruženja koji žele da predlože nekog od članova za neku od funkcija u Udruženju treba da dostave pismeno predloge na adresu USR,,Linjak” Borisa Kidriča 8, Opovo sa naznakom ,,Za Izbornu komisiju”. Predlozi se odnose na sledeće funkcije u Udruženju:

Predsednik i potpredsednik Udruženja, član Upravnog odbora (bira se 4 člana), član Nadzornog odbora (2 člana), član Takmičarske komisije (3 člana) i član Statutarne komisije (2 člana).

Pravo glasa imaju svi članovi USR,,Linjak” koji su to postali do dana zakazivanja Skupštine 28. juna 2020.godine.

Dnevni red Skupštine će biti određen 30 dana pre dana zakazivanja iste.

Ukoliko, zbog situacije sa korona virusom, Skupšina ne bude održana 8. avgusta 2020. godine održaće se prve sledeće nedelje kada to bude bilo moguće. O svemu će članovi biti blagovremeno obavešteni putem sredstava javnog informisanja i na oglasnoj tabli Udruženja.

U Opovu 28.06.2020.godine               

Predsednik USR,,Linjak” Opovo Srđan Savulov