Infrastrukturni radovi u Sefkerinu: ASFALTIRANE ULICE RADETA ILKIĆA I DAMJANOV MILANA

ASFALTIRANE ULICE RADETA ILKIĆA I DAMJANOV MILANA

Sefkerin, 2. jun 2020;

Nakon Partizanske, asfaltiran je kolovoz i u ulicama Radeta Ilkića i Damjanov Milana, čime se završila realizacija projekta asfaltiranja ulica u Sefkerinu za ovu godinu, tako da je sada pod asfaltom 80 posto kolovoza u ovom mestu.

Vrednost ovog građevinskog projekta je 12 miliona dinara, finansiran je iz opštinskog budžeta, a za naredni projekat planira se asfaltiranje preostalih sporednih ulica i krakova u Sefkerinu.