1

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republuke Srbije: PONOVO RADI ŠALTER SALA U POLICIJI

PONOVO RADI ŠALTER SALA U POLICIJI

Opovo, 11. Maj 2020
Uprava za upravne poslove preporučuje građanima da zahteve za prvu registraciju i promenu vlasništva vozila, promenu podataka upisanih na saobraćajnoj dozvoli i druge zahteve vezane za registraciju vozila policijskim stanicama i upravama šalju preporučenom poštom.

Spisak dokumentacije potrebne za ove poslove građani mogu naći na sajtu MUP-a, a uz dokumentaciju potrebno je dostaviti i kontakt telefon podnosioca zahteva, preko koga će biti obavešten o terminu za uručenje dokumenata.

Kako je saopšteno, prijavu prebivališta za novorođeno dete roditelji, sa skeniranom dokumentacijom i drugim potrebnim podacima, mogu podneti elektronskim putem na email adresu: [email protected]

Ako stranke ipak dođu na šalter službenici će prihvatiti predmet i rešiti ga ukoliko je u njihovoj moći.
U vezi sa registracionim nalepnicama za vozila upisana u jedinstveni registar, Uprava za upravne poslove ističe da će se one, do 1. jula 2020. godine, izdavati isključivo na tehničkom pregledu vozila.
Radno vreme šalter sale je od 7:30 do 15:30.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je prilikom posete policijskim upravama i stanicama potrebno poštovati propisane mere zaštite.