1

Međunarodni dan Roma: JEDAN PROJEKAT REALIZOVAN, DRUGI U TOKU

JEDAN PROJEKAT REALIZOVAN, DRUGI U TOKU

8. april 2020
Povodom 08. aprila, Međunarodnog dana Roma, opština Opovo, udruženje građana „Siguran život“ i NVO Incijative mladih Opova, uz čestitke našim sugrađanima romske nacionalnosti, žele da podsete na realizovane projekte i one koji su još uvek u toku a koji su namenjeni dobrobiti ovih naših sunarodnika.

Projekat „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“, koji je finansirala Evropska unija, trajao je dve godine i završen je u junu 2019. Tokom projekta izgrađeno je 14 kuća za porodice koje žive u romskom naselju u Opovu, uređena ulica i pristupi naselju i obezbeđeno priključivanje na mreže javnih usluga. Kao trajni benefiti projekta, pored obezbeđenog adekvatnog stanovanja za 14 romskih porodica, ističu se uređenje nehigijenskog naselja u blizini centra grada, trajno opštinsko vlasništvo nad montažnim kućama u naselju kao i učvršćeno poverenje u brigu lokalne samouprave za ugrožene građane.

Projekat „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ je u toku, započet je 04. septembra 2019. i trajaće ukupno 12 meseci. Projekat je odobren u okviru grant šeme programa IPA 2016 “EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat se bavi pitanjima zapošljavanja romskih žena i mladih kroz obuke, senzitivisanje poslovnog sveta i lokalnih institucija i kroz konkretna zapošljavanja. Između ostalog, od 10 mladih Roma i Romkinja koji će proći kurs za kompjutersku pismenost, jedna osoba će biti izabrana za projektnog asistenta i time direktno uključena u rad na projektu. Socijalni partner projekta je fabrika „Piramida experta“ koja se bavi proizvodnjom integralnog keksa i koja će zaposliti žene romske nacionalnosti iz lokalne zajednice.