Vlada Republike Srbije: PRODUŽENA ISPLATA PRAVA NA SOCIJALNA DAVANJA NA OSNOVU RANIJE DONETIH REŠENJA

PRODUŽENA ISPLATA PRAVA NA SOCIJALNA DAVANJA NA OSNOVU RANIJE DONETIH REŠENJA

Beograd,
25. mart 2020;

Vlada
Republike Srbije, na predlog ministra za rad, zapošljavanje, boračka i
socijalna pitanja Zorana Đorđevića, donela je Zaključak  da se korisnicima kojima pravo na isplatu
socijalnih davanja ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ
nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih
rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

 Doneti Zaključak odnosi se na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom.