Nacionalna služba za zapošljavanje: KOMUNIKACIJA SA STRANKAMA

image_pdfimage_print

KOMUNIKACIJA SA STRANKAMA

Beograd, 23. mart 2020;

Uzimajući u obzir da je 17.03.2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje privremeno obustavljen neposredan rad sa strankama, zbog trenutne situacije u Republici Srbiji, uzrokovane širenjem virusa COVID-19,  a u cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, obaveštavamo Vas o načinima komunikacije sa strankama :

Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti  podneti  elektronskim putem.

Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, sprovodiće se  elektronskim putem;

Podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima sprovodiće se elektronskim putem.

Detaljne informacije i  obrasci  biće dostupni na internet portalu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs  od 23.3.2020. godine 

Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci.

Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima  razmenjivaće se  elektronskim putem;

Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem Prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika;

Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se  tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti;

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne iformacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ  i na ullaznim vratima svake filijale.

O svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno ćemo informisati javnost.