Vanredno stanje na teritoriji Opštine Opovo: MERE ZA SPREČAVANJE, SUZBIJANJE I GAŠENJE EPIDEMIJE COVID-19 (VIDEO)

16/03/2020

MERE ZA SPREČAVANJE, SUZBIJANJE I GAŠENJE EPIDEMIJE COVID-19

Opovo, 16. mart 2020;

Na vanrednoj sednici Opštinski štab za vanredne situacije opštine Opovo u skladu Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji republike Srbije, predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade republike Srbije, doneo je odluku o  merama za sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemije COVID – 19  na teritoriji opštine Opovo:

1. Izdaje se naredba Javnom preduzeću „MLADOST“ Opovo  da preduzme sve potrebne mere u cilju obezbeđenja nesmetanog i bezbednog funkcionisanja vodosnabdevanja na teritoriji opštine Opovo.

2. Izdaje se naredba Javnom preduzeću „MLADOST“ Opovo  da obavesti sve korisnike autobuske stanice da poštuju odluke nadležnih organa u vezi organizacije javnog prevoza i da istima preporuči da se smanji broj polazaka i primenjuje subotnji režim vožnje.

3. Izdaje se naredba Javnom preduzeću „MLADOST“ Opovo  da za objekat Autobuske stanice Opovo odredi radno vreme od 05,30 do 19,30 časova, kao i da ograniči prisustvo broja lica u zatvorenim prostorijama Autobuske stanice.

4. Izdaje se naredba PU „BAMBI“ Opovo za prekid rada svih objekata u okviru predškolske ustanove na teritoriji opštine Opovo.

5. Izdaje se naredba Opštinskoj upravi Opovo, Odeljenju za društvene delatnosti da izvrši proveru poštovanja Odluke vlade Srbije a koja se odnosi na obustavu rada Osnovne škole „Dositej Obradović“ i da u dogovoru sa menadžmentom škole omogući normalan upis dece u školu elektronskim putem. Takođe da u skladu sa Uredbom vlade Republike Srbije kao i merama koje Vlada donosi zajedno sa osnovnom školom organizuje nastavu na daljinu kako to bude definisano na teritoriji cele Republike Srbije.

6. Izdaje se naredba Opštinskoj upravi Opovo za skraćenje radnog vremena:

– ugostiteljskih objekata i drugih objekata koji se bave prodajom neprehrambenih proizvoda (restorani, kafići, barovi, prodavnice i ostali ugostiteljski i trgovinski objekti) od 08,00 do 18,00 časova.

– objektima koji se bave prodajom prehrambenih proizvoda radno vreme od 08,00 do 21,00 časova.

 U svim ovim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše 50 lica.

7. Izdaje se naredba Opštinskoj upravi Opovo da u skladu sa svojim ovlašćenjima izvrši zatvaranje svih dnevnih klubova penzionera kao i igraonica za decu.

8. Izdaje se naredba Sportskom savezu Opovo da prekine rad svih sportskih objekata i sportskih klubova na teritoriji opštine Opovo.

9. Načelniku Opštinske uprave izdaje se naredba da omogući rad od kuće zaposlenima, i to teškim hroničnim bolesnicima i licima starijim od 60 godina.

10. Izdaje se naredba Opštinskoj upravi Opovo  da preko Odeljenja za privredu i finansije, organizuje rad pozivnog centra u pružanju informacija za pomoć građanima kao i da koordinira rad sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom. Cilj osnivanja ovakvog centra je organizovnje pomoći najstarijim ugroženima kao što je donošenje namirnica i lekova na kuću kao i organizovanje odlaska kod lekara, što se realizuje posredstvom volontera angažovanih od strane Crvenog krsta. Broj telefona pozivnog centra odrediće Opštinska uprava opštine Opovo i objaviti na sajtu opštine i u sredstvima javnog informisanja.

11. Opštinskoj upravi Opovo Odeljenju za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine izdaje se naredba za pojačani nadzor nad svim objektima zatvorenog tipa koji primaju više od 50 osoba u skladu sa Odlukom Vlade republike Srbije od 15.03.2020. godine.

12. Opštinski štab za varnedne situacije nalaže svim savetima Mesnih zajednica na teritoriji opštine Opovo da na svojoj teritoriji angažuju lica – volontere uz kordinaciju sa Crvenim krstom Opštine Opovo i Centrom za socijalni rad Opovo radi pružanja pomoći sugrađanima na njihovoj teritoriji.

13. Preporučuje se poslodavcima da proces rada u svojim privrednim subjektima tako organizuju, da svi koji to mogu rade od kuće. Ako rad od kuće nije moguć, proces rada treba organizovati tako, da se strogo poštuju sve higijensko tehničke mere za sprečavanje širenja zaraze. Apelujemo na poslodavce da se ponašaju odgovorno i imaju neophodno razumevanje za svoje zaposlene. Ovo se posebno odnosi na građane čija deca prestaju da idu u vrtiće i škole. Sve druge pojedinosti biće precizirane u aktima koja će biti usvojena od strane Vlade Republike Srbije.

14. Izdaje se naredba Načelniku Opštinske uprave da u što kraćem roku angažuje Agenciju za obezbeđenje, što bi omogućilo neophodan nivo bezbednosti u komunikaciji stranaka i zaposlenih u Opštinskoj upravi, a u cilju nesmetanog ostvarivanja prava građana.

15. Molba i apel građanima opštine Opovo:  samoizolacija – bez okupljanja, bez poseta, bez izlazaka iz kuće bez preke potrebe. Preporuka za lica starija od 65 godina: da uopšte ne izlaze van stanova, kuća i dvorišta, a da za njih sve neophodne radnje obavljaju mlađi članovi porodice.

16. Inspekcije da postupe u skladu sa svojim ovlašćenjima i kontrolišu povećanje cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme, i upozore privredne subjekte koji se bave prometom ovih dobara na stroge kazne za podizanje cena u vreme vanrednog stanja. Podizanje cena moguće je samo u granicama stopne inflacije.

Zbog efikasnijeg rada Opštinskog štaba za vanredne situacije kao i  specifičnosti koje nosi činjenica proglašenja vanrednog stanja ovlašćuje se komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije da važne odluke može donositi na telefonskim sednicama.

Nakon sastanka Opštinskog štaba za vanredne situacije predsednik opštine dr Zoran Tasić je zajedno sa direktorkom Doma zdravlja Opovo dr Sofijom Popović obišao zdravstvene ustanove u sva četiri mesta naše opštine. Nakon obilaska i razgovora sa zdravstvenim radnicima i osobljem zaključeno je da je Dom zdravlja Opovo u pripravnosti, svi zaposleni su na svojim radnim mestima, dobro organizovani i spremni za eventualne intervencije.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije